Implementatiewijzer PA en VS in anderhalvelijnszorg

Anderhalvelijnszorg - Aan de slag met PA en VS

Implementatiewijzer PA en VS in anderhalvelijnszorg

Deze implementatiewijzer is bedoeld voor PA’s en VS’en die een goed idee hebben voor anderhalvelijnszorg en dit verder willen uitwerken. Ook biedt deze implementatiewijzer handvaten en inspiratie aan huisartsen en medisch specialisten die aan de slag willen met anderhalvelijnszorg.

Anderhalvelijnszorg met PA en VS

Anderhalvelijnszorg is het verplaatsen van beperkt complexe medisch-specialistische zorg, die eerst door een medisch specialist in het ziekenhuis werd verleend, naar de patiënt thuis, naar een gezondheidscentrum, de huisartsenpraktijk, de wijkkliniek of naar de patiënt in het verpleeghuis. Anderhalvelijnszorg biedt volop kansen en mogelijkheden voor de PA en VS.

Anderhalvelijnszorg | Aan de slag met PA en VS | Stappenplan, Succesfactoren en Praktijkvoorbeelden

Over deze implementatiewijzer

Anderhalvelijnszorg, dat wil zeggen zorg op het grensvlak van complexe chronische eerstelijnszorg en eenvoudige tweedelijnszorg, is een manier om de zorg duurzaam te verbeteren. Anderhalvelijnszorg biedt veel kansen en mogelijkheden voor de Physician Assistant (PA) en de Verpleegkundig Specialist (VS) voor taakherschikking.

Colofon

De ‘Implementatiewijzer PA en VS in anderhalvelijnszorg’ is een uitgave van de HAN University of Applied Sciences met financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Alle opgenomen informatie is eigendom van de HAN University of Applied Sciences. Overnemen van inhoud, geheel of gedeeltelijk, is toegestaan mits met bronvermelding.