Over deze implementatiewijzer

Anderhalvelijnszorg, dat wil zeggen zorg op het grensvlak van complexe chronische eerstelijnszorg en eenvoudige tweedelijnszorg, is een manier om de zorg duurzaam te verbeteren. Anderhalvelijnszorg biedt veel kansen en mogelijkheden voor de Physician Assistant (PA) en de Verpleegkundig Specialist (VS) voor taakherschikking. De PA en VS kunnen werk uit handen nemen van de huisarts of de medisch specialist. Zo krijgt de medisch specialist meer tijd voor complexe zorg en kan de huisarts zich meer richten op generalistische zorg. Voor de PA en VS biedt anderhalvelijnszorg kansen om optimaal gebruik te maken van de competenties die zij hebben verworven in de masteropleiding.

In de afgelopen jaren zijn diverse initiatieven gestart om anderhalvelijnszorg vorm te geven. In de beschrijving van vijf praktijkvoorbeelden, waarin een PA of VS anderhalvelijnszorg levert, laten we zien hoe zij aan de slag zijn gegaan, wat hun ambities zijn, waar ze in de praktijk tegen aan lopen en welke resultaten ze hebben bereikt.

Deze praktijkvoorbeelden vormen de basis van deze implementatiewijzer. Hierin laten we zien welke stappen nodig zijn om anderhalvelijnszorg met een PA of VS vorm te geven en te implementeren. En niet te vergeten de succesfactoren en de geleerde lessen.

We hopen dat deze implementatiewijzer een handig hulpmiddel is en enthousiasmerend werkt. De implementatiewijzer is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met PA’s, VS’en, medisch specialisten, huisartsen, inhoudelijke experts en de leden van de Klankbordgroep. De implementatiewijzer is in de praktijk getoetst bij PA’s en VS‘en. Vertegenwoordigers van de Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH), Federatie Medische Specialisten (FMS) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben kritisch meegedacht.

Veel succes gewenst!

Auteurs

Dr. José M. Peeters, drs. Geert van den Brink, dr. Miranda G.H. Laurant, dr. Anneke J.A.H. van Vught.
Nijmegen; HAN University of Applied Sciences, Academie Gezondheid en Vitaliteit, Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening. 2022

Contact

Anneke van Vught: A.vanVught@han.nl

Projectgroep

Geert van den Brink, projectleider
Anneke van Vught, onderzoeksleider
José Peeters, onderzoeker
Miranda Laurant, adviseur/expert
Brigitta Lemmens, notulist Klankbordgroep

Klankbordgroep

Dirk Ruwaard, Maastricht University
Riky de Veth, ROS Robuust
Wouter Hobbelink, Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa)
Julia Bosman, Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa)
Bianca Buurman, Amsterdam UMC
Belinda van de Lagemaat, Federatie Medisch Specialisten (FMS)
Eline Schiks, Federatie Medisch Specialisten (FMS)
Jeanette de Graauw, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
Rianne Rijsdijk, Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
Milena Babovic, Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
Arnout Uitewaal, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
Inge Rinzema, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Verpleegkundig Specialisten (V&VN-VS)
Marc Woudstra, Vereniging Hogescholen
Lilian Voet, Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)
Jeroen Peters, Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)
Maud van Vlerken, Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH)
Marlene Reijen, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Remco de Nood, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Kallista de Graaf, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)