Colofon

De ‘Implementatiewijzer PA en VS in anderhalvelijnszorg’ is een uitgave van de HAN University of Applied Sciences met financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Alle opgenomen informatie is eigendom van de HAN University of Applied Sciences. Overnemen van inhoud, geheel of gedeeltelijk, is toegestaan mits met bronvermelding.

Vrijwaring
De auteurs van deze Implementatiewijzer hebben de grootst mogelijk zorg besteed aan de samenstelling ervan en zijn verantwoordelijk voor de inhoud. De beschrijving van de praktijkvoorbeelden is goedgekeurd door de direct betrokkenen van het betreffende praktijkvoorbeeld.

Copyright
© HAN University of Applied Science, 2022

Redactie
Maud Notten, Alinea Recta

Communicatie
Jolanda Horsten, Tovertekst & Zo

Infographics
Creative Beards

Ontwerp, realisatie en technisch beheer
Guido Athmer, Athvise