Implementatiewijzer PA en VS in anderhalvelijnszorg

Voor wie is de implementatiewijzer bedoeld?

Deze implementatiewijzer is bedoeld voor PA’s en VS’en die een goed idee hebben voor anderhalvelijnszorg en dit verder willen uitwerken. Ook biedt deze implementatiewijzer handvaten en inspiratie aan huisartsen en medisch specialisten die aan de slag willen met anderhalvelijnszorg.

Anderhalvelijnszorg wordt in de praktijk vaak gestart vanuit de tweede lijn, maar het initiatief voor anderhalvelijnszorg kan ook vanuit de eerste lijn ontstaan. Bij anderhalvelijnszorg gaat het namelijk om de verbinding tussen de eerste- en tweedelijnszorg, zowel cure als care. Dit vraagt om verandering in denken vanuit de mogelijkheden van zorg dicht bij de patiënt thuis.

Hoe kun je de implementatiewijzer gebruiken?

In de praktijk leven vragen als: hoe start je een initiatief voor anderhalvelijnszorg? Hoe zorg je voor draagvlak en samenwerkingsafspraken met betrokken partijen? Hoe monitor je of de beoogde effecten zijn bereikt?
Deze implementatiegids kan worden gebruikt als leidraad bij de ontwikkeling van een initiatief in de anderhalvelijnszorg.

Aan de hand van vijf praktijkvoorbeelden waarin een PA of VS anderhalvelijnszorg verleent, laten we zien hoe zij aan de slag zijn gegaan, wat hun ambities zijn, waar ze in de praktijk tegenaan lopen en welke resultaten ze hebben bereikt.

De implementatiegids bevat een stappenplan en succesfactoren, gebaseerd op de ervaringen van professionals uit de praktijk. Het stappenplan omvat vier stappen: Oriënteren, Concretiseren, Realiseren, Verankeren en kan worden gebruikt als leidraad voor de implementatie van de inzet van de PA en VS in anderhalvelijnszorg. De succesfactoren kunnen behulpzaam zijn bij de implementatie van anderhalvelijnszorg.