Stap 4. Verankeren

Klik op het icoon om alle stappen te bekijken

Evalueren en bijstellen

 • Evalueer halfjaarlijks – tijdens en na de pilotperiode – het proces en de uitkomsten van de anderhalvelijnszorg aan de hand van tevoren vastgestelde indicatoren. Voorbeelden van indicatoren zijn het oordeel van patiënten over de kwaliteit van anderhalvelijnszorg (vragenlijst Ervaringen van patiënten, HAN), wachttijden en het aantal doorverwijzingen naar de tweedelijnszorg. Een goede evaluatie van het proces en de uitkomsten van de pilot is belangrijk, want met de resultaten kan anderhalvelijnszorg worden bijgestuurd en geoptimaliseerd.
 • Betrek onderzoekers bij het opzetten en uitvoeren van de evaluatie van het proces en de uitkomsten van de anderhalvelijnszorg. Onderzoekers kunnen helpen bij het opstellen van de indicatoren (KPI’s), adviseren over de wijze waarop de indicatoren het beste gemeten kunnen worden en ondersteuning bieden bij een zorgvuldige interpretatie van de resultaten. Een goede evaluatie kost tijd en geld maar het is belangrijk om te laten zien of de anderhalvelijnszorg met PA en VS aantoonbaar bijdraagt aan hogere kwaliteit van zorg, betere toegankelijkheid en lagere zorgkosten.
 • Blijf alert, houd de zorgvraag in de gaten en anticipeer op veranderingen in de zorgvraag. De demografie verandert snel en ook het zorgaanbod in de regio verandert. Zorg dat er voortdurend een goed beeld is van de zorgvraag en het zorgaanbod in de regio en de aansluiting van de anderhalvelijnszorg hierop. Zorgverzekeraars kunnen meedenken over hoe de zorgvraag en het zorgaanbod het beste gemonitord kunnen worden.

Succesfactor: Inzicht in resultaten

Borgen

 • Zorg voor een structurele financiering en een gezonde bedrijfsvoering. Dat houdt in: aandacht voor ondersteuning van de werkprocessen die nodig zijn om de anderhalvelijnszorg te borgen in de organisatie, een goede kosten-batenanalyse van de anderhalvelijnszorg en investering in mensen en middelen die nodig zijn om te kunnen opschalen.
 • Vier de behaalde successen. Maak de resultaten van de effectiviteit van anderhalvelijnszorg zichtbaar en duidelijk voor de rest van de organisatie en voor de buitenwereld. Dat zorgt voor spin-off en houdt ketenpartners enthousiast en gemotiveerd.
 • Onderhoud de samenwerking met de ketenpartners en evalueer jaarlijks de kwaliteit van de samenwerking. Het is belangrijk om na te gaan of de ketenpartners nog op één lijn zitten en waar er mogelijkheden voor verbetering zijn.
 • Zorg ervoor, samen met ketenpartners, dat de anderhalvelijnszorg wordt opgenomen in werkafspraken en protocollen. Ga na waar standaardisering mogelijk is, zodat anderhalvelijnszorg dagelijkse praktijk wordt.
 • Ga samen met de zorgverzekeraar na hoe de anderhalvelijnszorg na de pilotperiode structureel gefinancierd kan worden en maak daar afspraken over. Structurele financiering is nodig om anderhalvelijnszorg op te kunnen schalen en in andere regio’s te verspreiden.

Succesfactor: Financiering is borging

Opschalen

 • Zorg bij succesvolle implementatie en evaluatie van de anderhalvelijnszorg voor opschaling van het initiatief. Als de anderhalvelijnszorg met een PA en VS succesvol is ingevoerd in de organisatie en geëvalueerd, kan het op grotere schaal – organisatiebreed, voor andere specialismen of voor andere regio’s – en structureel worden ingezet. Bedenk wat er nodig is aan tijd, middelen en ruimte voor de opschaling van anderhalvelijnszorg en zoek naar manieren om anderhalvelijnszorg op te schalen. Werk ook hierin intensief samen met de zorgverzekeraar en ketenpartners in de regio.
 • Ga na wat de geleerde lessen zijn van de pilot en trek hier lering uit voor de opschaling. Verdere verspreiding van anderhalvelijnszorg is een dynamisch en continu proces.
 • Zorg voor een duurzaam hr-beleid met carrièreperspectief, door te managen op factoren die van invloed zijn op duurzame inzetbaarheid en bevlogenheid van PA, VS en andere betrokken professionals bij de anderhalvelijnszorg. Dat biedt mogelijkheden om professionals te behouden in de zorg.

Succesfactor: Inzicht in resultaten

Hulp en tips

Zicht op effect, Handreiking Movisie