Anderhalvelijnszorg met PA en VS

Wat is anderhalvelijnszorg?

Anderhalvelijnszorg is het verplaatsen van beperkt complexe medisch-specialistische zorg, die eerst door een medisch specialist in het ziekenhuis werd verleend, naar de patiënt thuis, naar een gezondheidscentrum, de huisartsenpraktijk, de wijkkliniek of naar de patiënt in het verpleeghuis. Anderhalvelijnszorg biedt volop kansen en mogelijkheden voor de PA en VS. De PA en VS in de anderhalve lijn combineert namelijk de toegankelijkheid van de eerste lijn met de specifieke kennis en diagnostiek van de tweede lijn. Zo kan de PA en VS werk uit handen nemen van de huisarts of van de medisch specialist.

Anderhalvelijnszorg | Aan de slag met PA en VS
Klik op de afbeelding voor een vergroting

Wat is de stand van zaken?

In de afgelopen jaren zijn diverse initiatieven gestart om anderhalvelijnszorg vorm te geven. Enthousiaste PA’s en VS’en en de organisaties waarin zij werkzaam zijn, zijn vaak de pioniers van deze initiatieven. Zij merken uit eigen ervaring dat de zorg voor de patiënt beter kan door de zorg op een andere manier te organiseren of aan te bieden dichter bij de patiënt: de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Anderhalvelijnszorg ontstaat vaak vanuit een behoefte en vanuit frustratie dat de zorg beter georganiseerd kan worden rondom een patiënt. Veel initiatieven staan nog in de kinderschoenen en de pioniers lopen tegen allerlei uitdagingen aan.

Welke vormen zijn er?

 1. Versterking van eerstelijnszorg, zoals huisartsen en wijkverpleging
  • bij specifieke klachten;
  • behoefte aan meer diagnostiek, zoals het maken van echo’s.
 2. Anderhalvelijnscentrum of anderhalvelijnskliniek:
  • regiopoli waar de PA en VS patiënten ziet en een behandeladvies geeft aan de huisarts;
  • acute ouderenzorg, zoals in een wijkkliniek.
 3. Versterking van spoedzorg en ambulancezorg:
  • soloambulance.

Verpleeghuizen, geestelijke gezondheidszorginstellingen (GGZ), een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) en buitenpoli’s van ziekenhuizen worden niet tot de anderhalvelijnszorg gerekend.

Wat zijn de doelstellingen van de inzet van de PA en VS in anderhalvelijnszorg?

 1. Verbeteren van de kwaliteit van zorg:
  • de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional;
  • betere kwaliteit van zorg door laagdrempeligheid;
  • de patiënt hoeft niet onnodig naar het ziekenhuis te gaan;
  • mogelijk maken dat de patiënt het ziekenhuis zo snel mogelijk verlaat;
  • voorkomen van complicaties bij patiënten door tijdige zorg.
 2. Verbeteren van de toegankelijkheid van zorg:
  • verminderen van de wachttijd voor zorg;
  • betere bereikbaarheid en laagdrempelige zorg.
 3. Verminderen van de kosten van zorg:
  • voorkomen van een ziekenhuis(her)opname, bezoek of consult;
  • zorg en verrichtingen goedkoper aanbieden.

Wat levert inzet van PA en VS in anderhalvelijnszorg op?

Anderhalvelijnszorg met PA en VS draagt bij aan:

 • mogelijk maken dat meer zorg dichter bij de patiënt georganiseerd en verleend kan worden;
 • kostenvermindering van de zorg: de tarieven voor de PA en VS zijn lager dan voor medisch specialisten en er wordt minder diagnostiek ingezet;
 • verlichting van de werkdruk van de medisch specialist en huisarts: de medisch specialist heeft meer tijd voor complexe medische zorg en de huisarts kan zich richten op generalistische zorg;
 • toegankelijkheid van zorg: de PA en VS is laagdrempelig benaderbaar, heeft meer tijd en aandacht voor de patiënt, dit zorgt voor hogere ervaren kwaliteit van zorg door de patiënt;
 • carrièreperspectief voor de PA en VS: het beroep wordt aantrekkelijker en biedt meer werkplezier.