Praktijkvoorbeelden | Inleiding

Hieronder vindt u een overzicht van vijf praktijkvoorbeelden van anderhalvelijnszorg met de inzet van een physician assistant of verpleegkundig specialist. De praktijkvoorbeelden zijn geschreven op basis van gegevens uit relevante documenten, interviews met professionals en patiënten, logboeken van professionals en vragenlijsten die door patiënten ingevuld zijn. De praktijkvoorbeelden zijn innovatief en continu in ontwikkeling. Ze zijn bedoeld ter inspiratie.

Praktijkvoorbeeld | Gynaecologie in de Regiopoli

Praktijkvoorbeeld | Gynaecologie in de Regiopoli

De Regiopoli in Drachten is in 2016 gestart als anderhalvelijnscentrum. Medisch specialisten van het nabijgelegen streekziekenhuis houden hier spreekuren. Voor gynaecologie houdt een physician assistant (PA) sinds 1 mei 2019 spreekuur. De PA werkt één dag in de week op de Regiopoli als zelfstandige en werkt nauw samen met de Huisartsencoöperatie.Meer weten? Bekijk deze video….

Praktijkvoorbeeld |  Wondzorg en dermatologie: Ziekenhuis op wielen

Praktijkvoorbeeld | Wondzorg en dermatologie: Ziekenhuis op wielen

Ziekenhuis op Wielen is een onderdeel van zorgorganisatie Allerzorg en in 2016 gestart. Verpleegkundig specialisten (VS’en) leveren medische-specialistische zorg aan patiënten in de thuissituatie, die complexe wondzorg of dermatologische zorg nodig hebben en niet mobiel zijn. Verwijzing naar een medisch specialist van het ziekenhuis is vaak niet meer nodig.Meer weten? Bekijk deze video. Contact: Karin…

Praktijkvoorbeeld |  Acute zorg vanuit de soloambulance

Praktijkvoorbeeld | Acute zorg vanuit de soloambulance

In 2019 startte de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord een pilot met een verpleegkundig specialist die acute zorg verleent vanuit een soloambulance. Inmiddels worden zowel physician assistant als verpleegkundig specialist ingezet om zorg te verlenen vanuit een soloambulance. De soloambulance is een klein ambulancevoertuig dat is uitgerust voor acute hulpverlening, maar geen patiënt kan…

Praktijkvoorbeeld |  Acute ouderenzorg in de WijkKliniek

Praktijkvoorbeeld | Acute ouderenzorg in de WijkKliniek

De WijkKliniek is een nieuw zorgconcept voor kwetsbare ouderen die normaal gesproken in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege acute medische problemen. In de WijkKliniek wordt zowel acute medische zorg geboden, als goede ondersteuning en begeleiding om zo fit mogelijk weer terug naar huis te kunnen gaan. De WijkKliniek is het resultaat van een innovatieve samenwerking…